Sổ hồng khu đô thị Lê Hồng Phong

29/06/2018 09:45

Từ trước đến giờ, mỗi khi nhắc đến 2 khu đô thị Lê Hồng Phong 1 và 2 (Hà Quang 1 và 2), đa số người dân đều lắc đầu vì vấn đề pháp…

lên đầu trang