Thứ bảy, 22/01/2022

Quyền có lối đi qua bất động sản liền kề

24/09/2018 06:51

Trên thực tế, có không ít trường hợp chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra….

lên đầu trang