Thứ ba, 26/10/2021

Quy định mới về đất lúa

Đất chuyên trồng lúa nước thường được ký hiệu là LUC, LUK và LUN
19/07/2019 03:49

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Cụ…

lên đầu trang