Chủ nhật, 24/10/2021

Quản lý tái định cư Nha Trang

Khu tái định cư Phước Hạ, Phước Đồng
02/10/2018 10:33

Đoàn giám sát của Hội Đồng Nhân Dân TP. Nha Trang vừa giám sát công tác quản lý quỹ đất và việc cấp đất Tái định cư trên địa bàn thành phố, giai đoạn…

lên đầu trang