Phường Cam Phú Cam Ranh

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể khu đô thị gần 21.000 tỷ đồng ven Cam Ranh
08/12/2020 12:38

UBND TP. Cam Ranh vừa ban hành văn bản cho phép lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu 1/2.000 khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. KĐT có diện tích…

Núi Hòn Rồng thuộc địa bàn huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa)
28/02/2019 12:30

UBND TP. Cam Ranh vừa công bố Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại khu vực núi Hòn Rồng. Qua thanh tra chỉ rõ nhiều sai phạm như xây nhà,…

lên đầu trang