Đang xem từ khóa "Phát triển kinh tế tỉnh Khánh Hòa"

Phát triển kinh tế tỉnh Khánh Hòa

Chính quyền tỉnh Khánh Hòa làm khó doanh nghiệp?

Để nền kinh tế của tỉnh Khánh Hòa đi lên thì doanh nghiệp phải được tạo điều kiện đầu tư. Tuy nhiên, năm 2018 đã sắp kết thúc nhưng bầu không khí đầu tư kinh doanh lại trở nên căng thẳng khi chính quyền tỉnh Khánh Hòa làm khó doanh nghiệp…