Đang xem từ khóa "Pháp lý dự án HUD Building Nha Trang"

Pháp lý dự án HUD Building Nha Trang

Hợp đồng bảo lãnh của ngân hàng BIDV cho HUD Building

Hợp đồng cấp bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành trong tương lai, dự án Tổ hợp chung cư và văn phòng HUD Building Nha Trang, số 01/2017/135338/HĐCBL được ngân hàng BIDV phê duyệt ngày 11/12/2017 Bài viết khác: Thông tin tổng quan dự án…

Giấy phép xây dựng dự án HUD Building Nha Trang

Giấy phép xây dựng dự án HUD Building Nha Trang, số 47/GPXD-SXD được Sở Xây Dựng Tỉnh Khánh Hòa cấp vào 26/3/2018. Bài viết khác: Thông tin tổng quan dự án HUD Building Nha Trang - Hợp đồng bảo lãnh của ngân hàng BIDV cho HUD Building