Đang xem từ khóa "Nút giao thông 2 tầng Ngọc Hội"

Nút giao thông 2 tầng Ngọc Hội

Khánh Hòa: Xây nút giao thông 2 tầng Ngọc Hội trong quý 4/2018

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa công bố thông tin về việc triển khai dự án nút giao thông 2 tầng Ngọc Hội, TP. Nha Trang. Nội dung cụ thể là đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức 2 tầng vượt đường sắt Bắc – Nam, gồm: Tầng mặt đất…