Đang xem từ khóa "Nha Trang trực thuộc trung ương"

Nha Trang trực thuộc trung ương

Sáp nhập 2 xã Diên Bình và Diên Lộc – Diên Khánh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 894/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành…

Quy hoạch đô thị

Mới đây, tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo TP. Nha Trang, nhiều kiến nghị về phát triển đô thị đã được đặt ra, trong đó có việc đề xuất điều chỉnh lại quy hoạch chung xây dựng cho phù hợp với tình hình mới và có những…