Nha Trang 2017

Tình trạng lấn chiếm lòng đường để buôn bán ở đường Võ Trứ (phường Tân Lập) vẫn diễn ra
06/10/2017 10:16

Với nỗ lực của thành phố, bộ mặt đô thị Nha Trang hiện nay đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại cần…

lên đầu trang