Đang xem từ khóa "Nhà ở xã hội Trường Sơn"

Nhà ở xã hội Trường Sơn

Lập quy hoạch dự án nhà ở xã hội tại phường Vĩnh Trường

Công ty Cổ phần Khôi Nguyên vừa có văn bản gửi UBND TP. Nha Trang báo cáo vướng mắc khó khăn của dự án nhà ở xã hội tại địa chỉ 36 Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, Nha Trang. Theo Công ty Cổ phần Khôi Nguyên, tuy đã được UBND Tỉnh đồng chủ…