Đang xem từ khóa "Nhà ở tập thể xuống cấp"

Nhà ở tập thể xuống cấp

Di dời người dân khỏi nhà ở tập thể xuống cấp

Trên địa bàn TP. Nha Trang hiện nay có nhiều nhà ở tập thể xuống cấp nghiêm trọng. Sở Xây dựng đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành vận động, di dời người dân khỏi nhà ở xuống cấp, tránh nguy hiểm đến tính mạng. Ông Lê Văn Dẽ -…