Nhà ở tập thể xuống cấp

Chung cư chợ Đầm
09/10/2017 10:20

Trên địa bàn TP. Nha Trang hiện nay có nhiều nhà ở tập thể xuống cấp nghiêm trọng. Sở Xây dựng đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành vận động,…

lên đầu trang