fbpx
Đang xem từ khóa "Nguyễn Anh Tuấn Nha Trang"

Nguyễn Anh Tuấn Nha Trang

Bầu Chủ tịch mới UBND TP. Nha Trang

Ngày 4-3, HĐND TP. Nha Trang tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn công tác nhân sự. Quyết định bầu ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang nhiệm kỳ 2016 - 2021.  Tại kỳ họp, HĐND…