Thứ sáu, 21/01/2022

Người dân tộc Khánh Hòa

Huyện Khánh Vĩnh. Ảnh: Báo Khánh Hòa
13/03/2021 10:10

Vùng đồng bào dân tộc sẽ được đầu tư nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế; nâng cấp công nghệ và hệ…

lên đầu trang