Thứ năm, 09/12/2021

Ngân hàng Chính sách xã hội Khánh Hòa

Khánh Hòa xóa nợ cho 68 hộ khó khăn
19/01/2021 01:36

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn về việc xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan năm 2020 từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi…

lên đầu trang