Đang xem từ khóa "Nâng cấp chợ Nha Trang"

Nâng cấp chợ Nha Trang

Đầu tư 2,8 tỷ nâng cấp chợ Phương Sơn

UBND TP. Nha Trang vừa ban hành quyết định cho phép lập báo cáo chủ trương đầu tư công trình nâng cấp cải tạo chợ Phương Sơn (phường Phương Sơn, TP. Nha Trang). UBND TP. Nha Trang giao Ban quản lý chợ Phương Sơn làm chủ đầu tư, lập báo cáo…