Mương thoát lũ Đường Đệ

muong thoat lu duong de
26/08/2017 05:29

Hiện nay, đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để thực hiện các hạng mục công trình sửa chữa mương thoát lũ Đường Đệ. Mục tiêu là hoàn…

lên đầu trang