fbpx
Đang xem từ khóa "Mường Thanh Viễn Triều Cao Văn Bé"

Mường Thanh Viễn Triều Cao Văn Bé

Vì sao đường Cao Văn Bé chậm tiến độ?

Dự án nâng cấp Đường Cao Văn Bé, TP. Nha Trang được triển khai từ đầu năm 2016 theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuy nhiên, dự án đang phải tạm ngưng vì người dân thay đổi quyết định hiến đất. Từ chỗ đồng thuận… Đường Cao Văn…