fbpx
Đang xem từ khóa "Miễn học phí Khánh Hòa"

Miễn học phí Khánh Hòa

Bắt đầu từ tháng 07/2020: Miễn học phí cho cấp tiểu học

Luật Giáo dục năm 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2020. Theo đó, về quy định chính sách về học phí đối với học sinh diện phổ cập, theo quy định của Hiến pháp 2013 thì Nhà nước “bảo đảm giáo dục tiểu học là bắt buộc, Nhà nước không…