fbpx
Đang xem từ khóa "Mã Vòng Nha Trang"

Mã Vòng Nha Trang

Sự tích tên gọi “MẢ VÒNG” tại Nha Trang

Người dân Khánh Hòa xưa thường truyền tụng lại có câu: “Cọp Ổ Gà, Ma Đồng Cháy”. Vùng Phước Hải xưa kia là một rừng mai vàng. Khi rừng mai còn rậm, cọp ở núi Huỳnh Ngưu tức Đồng Bò, thường xuống tìm mồi. Còn tại Mả Vòng xưa kia có một…