Thứ ba, 19/10/2021

Mã Vòng Nha Trang

Đường sắt đoạn Mả Vòng. TP. Nha Trang. Ảnh: Mã Phương
13/06/2020 01:08

Người dân Khánh Hòa xưa thường truyền tụng lại có câu: “Cọp Ổ Gà, Ma Đồng Cháy”. Vùng Phước Hải xưa kia là một rừng mai vàng. Khi rừng mai còn rậm, cọp ở…

lên đầu trang