fbpx
Đang xem từ khóa "Luật đặc khu"

Luật đặc khu

“Sóng đất” Bắc Vân Phong sẽ quay trở lại?

UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa cho phép huyện tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa theo các quy định của…

Ban chỉ đạo xây dựng chuẩn bị họp Đặc khu kinh tế lần 2

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Nội vụ về việc chuẩn bị nội dung họp Đặc khu kinh tế lần thứ 2 của Ban. Theo đó, Thủ…