fbpx
Đang xem từ khóa "Làm đường ở Nha Trang"

Làm đường ở Nha Trang

Biểu dương ngành Giao thông Vận Tải tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Tại hội nghị tổng kết ngành Giao thông vận tải tỉnh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, ông Đào Công Thiên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của ngành GTVT tỉnh trong năm…