fbpx
Đang xem từ khóa "Lãi suất hỗ trợ mua nhà năm 2019"

Lãi suất hỗ trợ mua nhà năm 2019

Công bố lãi suất cho vay hỗ trợ mua nhà trong năm 2019

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định 2570/QĐ-NHNN quy định về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2019 với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013, Thông tư 32, Thông tư 25.…