Đang xem từ khóa "Kong Forest Hòn Bà"

Kong Forest Hòn Bà

Nhiều kích cầu ưu đãi du lịch Nha Trang cuối năm đến 50%

Hội lữ hành và Hội khách sạn thực hiện kích cầu du lịch đợt hai với nhiều ưu đãi tour, chương trình, dịch vụ trong những tháng cuối năm 2020. Đại diện Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa cho biết, thời gian qua, ngành du lịch…