Kinh nghiệm bán nhà

Nên chấp nhận chịu chi phí sơn sửa cơ bản lại căn nhà để có cái nhìn dễ chịu
29/12/2017 01:10

Mặc dù nền kinh tế đã bước đầu cải thiện, thị trường nhà đất vẫn ở trong tình cảnh “trọng người mua hơn người bán”. Trên thực tế, đa số người bán nhà vẫn…

lên đầu trang