Kiểm tra quy hoạch ở đâu

Một mẫu phiếu cung cấp thông tin quy hoạch
07/07/2018 01:03

Trước khi giao dịch một thửa đất hay căn nhà, thông tin quy hoạch chi tiết kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng là điều cần phải quan tâm hàng đầu. Bài…

lên đầu trang