fbpx
Đang xem từ khóa "Khu nghỉ dưỡng Cam Ranh Flower"

Khu nghỉ dưỡng Cam Ranh Flower

Rà soát các dự án “Đất ở không hình thành đơn vị ở”

Trong đồ án quy hoạch 1/2000, khu vực bắc bán đảo Cam Ranh là đất thương mại dịch vụ, nhưng hiện nay tại khu vực này có 22 dự án có “đất ở không hình thành đơn vị ở”. UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Ban quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh…