Khu đô thị Tấn Trường 1

Khu vực quy hoạch đầu tư Khu đô thị Tấn Trường 1
26/07/2018 10:02

Ông Nguyễn Ngô – Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết, HĐND tỉnh đã đồng ý chủ trương đầu tư một số dự án phát triển nhà ở…

lên đầu trang