fbpx
Đang xem từ khóa "Khu đô thị Phước Long Nha Trang"

Khu đô thị Phước Long Nha Trang

Điều chỉnh Quy hoạch 1/500 Khu đô thị Phước Long

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới Phước Long Nha Trang. Đồ án điều chỉnh quy hoạch cơ bản giữ nguyên cơ cấu sử dụng đất của quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt.…