Đang xem từ khóa "Khu đô thị Núi Chụt"

Khu đô thị Núi Chụt

Một dự án lớn tại Vĩnh Trường: Treo đến bao giờ?

Dự án Khu đô thị The Forest Hill Hotel - Villas ở phường Vĩnh Trường được Công ty Cổ phần Đầu tư Gia Tuệ triển khai từ năm 2015. Dự án nằm trên núi Chụt, có diện tích hơn 60Ha, thu hồi đất trồng cây lâu năm của hơn 500 hộ dân 2 phường Vĩnh…