fbpx
Đang xem từ khóa "Khách sạn ở Ninh Hòa không đủ điều kiện lưu trú"

Khách sạn ở Ninh Hòa không đủ điều kiện lưu trú

Danh sách khách sạn ở Nha Trang không đủ điều kiện lưu trú

Qua kết quả rà soát, kiểm tra của Công an tỉnh Khánh Hòa: đến nay có 12 khách sạn ở Nha Trang không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú theo quy định của pháp luật. Trong đó, tại TP. Nha Trang gồm 11 Khách sạn, tại thị xã Ninh Hòa gồm…