Thứ tư, 27/10/2021

Khách sạn Cúc Tùng Nha Trang

3 khách sạn Nha Trang tự ý “phình" thêm 76 phòng
06/01/2020 12:49

3 khách sạn tại Nha Trang vừa bị kiểm tra và phát hiện tự ý xây “phình” thêm 76 phòng mà không hề được bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào cho phép,…

lên đầu trang