fbpx
Đang xem từ khóa "Khách quốc tế Nha Trang"

Khách quốc tế Nha Trang

Thị trường khách quốc tế Nha Trang còn bất ổn

“Hoạt động du lịch những tháng đầu năm tuy đạt được những kết quả tích cực, nhưng còn tồn tại nhiều vấn đề cần có giải pháp tháo gỡ kịp thời, nhất là về thị trường khách du lịch quốc tế”, đó là nhận định của ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch…