Đang xem từ khóa "Khách Nga tại Nha Trang"

Khách Nga tại Nha Trang

Khách du lịch Nga chiếm vị trí số 1 ở Khánh Hòa

TP – “Với hơn 3 triệu ngày lưu trú tại tỉnh Khánh Hòa trong 6 tháng đầu năm 2016, khách du lịch quốc tịch Nga chiếm vị trí số một trong các thị trường khách du lịch ở Khánh Hòa, chứ không phải khách du lịch Trung Quốc”, ông Trần Việt Trung,…