Kè núi Sạn

Kè núi Sạn
17/09/2017 12:19

Đến nay, kè núi Sạn khu vực Trường Phúc (phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) đã cơ bản hoàn thành sau hơn 1 năm thi công, tạo một bờ kè vững chắc chống sạt…

lên đầu trang