fbpx
Đang xem từ khóa "Kè bờ phường Vĩnh Nguyên"

Kè bờ phường Vĩnh Nguyên

Phê duyệt Dự án Bờ kè phường Vĩnh Nguyên

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bờ kè phường Vĩnh Nguyên. Dự án dài khoảng 535m, bắt đầu từ kho xăng dầu 662 của trạm bơm xăng dầu Phú Khánh chạy về theo hướng nam dọc bờ biển, bọc…