Thứ tư, 27/10/2021

I Resort Nha Trang mở rộng

I-Resort đổ đất lấn sông
15/08/2019 02:25

Gần đây, Khu du lịch I-Resort Nha Trang đang được xây dựng mở rộng. Hàng trăm khối đất, đá, xà bần được tập kết trên bờ tại nhiều nơi liên tục được đổ thẳng…

Xe múc, xe tải của Khu du lịch I Resort Nha Trang đang đổ hàng trăm khối đất đá, xà bần xuống nhánh sông Cái.
08/08/2019 12:41

https://nhatrangrich.vn/?p=9011&preview=true

lên đầu trang