fbpx
Đang xem từ khóa "Hợp đồng tặng cho tài sản Nha Trang"

Hợp đồng tặng cho tài sản Nha Trang

Thủ tục tặng cho tài sản từ cha mẹ cho con

Vấn đề: Thủ tục và chi phí làm hồ sơ nhận tặng cho, quyền sở hữu tài sản do cha mẹ tặng cho con 1.  Cơ sở pháp lý tặng cho tài sản nhà ở -  Luật Nhà ở 2014 -  Luật Dân sự 2015 -  Nghị định 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày…