Đang xem từ khóa "Hợp đồng bảo lãnh của ngân hàng BIDV cho HUD Building"

Hợp đồng bảo lãnh của ngân hàng BIDV cho HUD Building

Hợp đồng bảo lãnh của ngân hàng BIDV cho HUD Building

Hợp đồng cấp bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành trong tương lai, dự án Tổ hợp chung cư và văn phòng HUD Building Nha Trang, số 01/2017/135338/HĐCBL được ngân hàng BIDV phê duyệt ngày 11/12/2017 Bài viết khác: Thông tin tổng quan dự án…