fbpx
Đang xem từ khóa "Họp đặc khu lần 2"

Họp đặc khu lần 2

Ban chỉ đạo xây dựng chuẩn bị họp Đặc khu kinh tế lần 2

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Nội vụ về việc chuẩn bị nội dung họp Đặc khu kinh tế lần thứ 2 của Ban. Theo đó, Thủ…