Hỗ trợ nhà sập bão số 12

Một góc đổ nát của những căn nhà tôn ở xóm Núi
25/11/2017 09:55

Đã hơn 20 ngày sau cơn bão số 12, nhưng khá nhiều nhà dân nằm trong vùng quy hoạch trên địa bàn TP. Nha Trang vẫn chưa được dựng lại. Theo một số hộ…

lên đầu trang