Hỗ trợ người bị thu hồi đất

Con trai ông Ngô Hồng Tân đi học nghề cơ khí
14/08/2017 04:05

Nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có hàng trăm hộ sau khi bị thu hồi đất phục vụ các dự án phát triển kinh tế – xã hội bị mất…

lên đầu trang