fbpx
Đang xem từ khóa "Hỗ trợ giải tỏa đất"

Hỗ trợ giải tỏa đất

Hỗ trợ sinh kế cho người bị thu hồi đất

Nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có hàng trăm hộ sau khi bị thu hồi đất phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội bị mất việc làm. Để đảm bảo cuộc sống cho người dân, các ngành chức năng đang xây dựng chính sách hỗ trợ đào…