fbpx
Đang xem từ khóa "Hồ chứa nước Khánh Hòa"

Hồ chứa nước Khánh Hòa

Hệ thống hồ chứa nước vẫn ở mức thấp sau bão số 5

Tỉnh Khánh Hòa có 19 hồ chứa thủy lợi và thủy điện có dung tích chứa lớn. Tổng dung tích các hồ chứa nước trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền chỉ đạt hơn 114 triệu m3 nước, chiếm khoảng 46% so với tổng dung tích chứa (trên 248 triệu m3).…