Hình ảnh Nha Trang xưa

Quang cảnh một buổi họp chợ
31/12/2018 04:27

Bà Gabrielle Vassal, một người Âu châu từng sống ở Nha Trang đầu thế kỷ 20 đã miêu tả lại Nha Trang khá chi tiết trong tập hồi ký của bà. Nhờ vậy, chúng…

Xích lô chở hai phụ nữ đi ngang qua một ngôi chùa ở Nha Trang
28/07/2018 12:02

Trong thời gian đóng quân tại thị xã Nha Trang vào thập niên 1960, các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Truyền tin số 459 Mỹ đã ghi lại nhiều hình ảnh đặc sắc về…

lên đầu trang