fbpx
Đang xem từ khóa "Hình ảnh Nha Trang xưa"

Hình ảnh Nha Trang xưa

Tết xưa của người Nha Trang

Bà Gabrielle Vassal, một người Âu châu từng sống ở Nha Trang đầu thế kỷ 20 đã miêu tả lại Nha Trang khá chi tiết trong tập hồi ký của bà. Nhờ vậy, chúng ta có thể hình dung được không khí ngày Tết xưa của người Nha Trang cách đây tận hơn…