fbpx
Đang xem từ khóa "GPXD Khánh Hòa"

GPXD Khánh Hòa

Thủ tục xin giấy phép xây dựng ở Nha Trang

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan chức năng cấp trước khi khởi công công trình, có 3 loại Giấy phép xây dựng: Giấy phép xây dựng mới, Sửa chữa-cải tạo, di dời công trình. Thời gian cấp Giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở đô…