fbpx
Đang xem từ khóa "Gói thầu 86 tỷ Nha Trang"

Gói thầu 86 tỷ Nha Trang

HUD1 trúng gói thầu gần 86 tỷ đồng tại Nha Trang

Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa vừa lựa chọn Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1 là nhà thầu trúng Gói thầu gần 86 tỷ đồng NT-1.1 xây dựng cống cấp 3 và thay thế hố ga ngăn mùi thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên…