fbpx
Đang xem từ khóa "Giấy phép xây dựng HUD Building"

Giấy phép xây dựng HUD Building

Giấy phép xây dựng dự án HUD Building Nha Trang

Giấy phép xây dựng dự án HUD Building Nha Trang, số 47/GPXD-SXD được Sở Xây Dựng Tỉnh Khánh Hòa cấp vào 26/3/2018. Bài viết khác: Thông tin tổng quan dự án HUD Building Nha Trang - Hợp đồng bảo lãnh của ngân hàng BIDV cho HUD Building