fbpx
Đang xem từ khóa "Giao dịch đất đặc khu kinh tế"

Giao dịch đất đặc khu kinh tế

“Sóng đất” Bắc Vân Phong sẽ quay trở lại?

UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa cho phép huyện tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa theo các quy định của…