fbpx
Đang xem từ khóa "Giá VLXD Nha Trang 2019"

Giá VLXD Nha Trang 2019

Bảng giá Vật liệu Xây dựng tại Khánh Hòa Quý III – 2019

Sở Xây Dựng và Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa công bố Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Quý III - 2019. Bảng giá VLXD Khánh Hòa Quý III 2019 là các loại vật liệu phổ biến, đạt tiêu chuẩn, làm cơ sở trong việc lập và quản lý…