Thứ tư, 01/12/2021

Giá VLXD Nha Trang 2019

29/10/2019 07:25

Sở Xây Dựng và Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa công bố Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Quý III – 2019. Bảng giá VLXD Khánh Hòa Quý III…

18/07/2019 02:55

Công bố bảng giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa – Quý II năm 2019 bởi Sở Xây Dựng Khánh Hòa. Giá VLXD Khánh Hòa năm 2019.      

lên đầu trang